Centar za istraživanje glagoljaštva

PROGRAM

PROGRAM

PERO – PREŠA – ZASLON 

DAN HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA 

 

22. veljače 2022., 10:00 - 13:00 

Online – ZOOM

PROGRAM
 

10:00 – 10:10  Pozdravne riječi

1. DIO

Prostori i mogućnosti istraživanja glagoljaštva u digitalnom okruženju – crtice iz znanstvene zajednice

10:15 – 10:30  dr. sc. Kristijan Kuhar i lic. theol. Silvio Košćak (Staroslavenski institut, Zagreb)
Novakov kôd
 
10:30 – 10:45 dr. sc. Martina Kramarić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
Proces izrade digitalnoga izdanja glagoljičnoga teksta Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.)
 
10:45 – 11:00 izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato, dr. sc. Ivana Petešić-Šušak, prof. dr. sc. Kristijan Juran, Laura Grzunov, asistentica, izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić (Centar za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru)
Fragmenti o Berčićevim fragmentima
 
11.00 - 11.15 – izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, Laura Grzunov, asistentica (Centar za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru)
Glagoljaštvo i otvorena znanost – pretpostavke, prepreke, primjeri dobre prakse
 

2. DIO

Predstavljanje suradnih ustanova Centra za istraživanje glagoljaštva

11.15 - 11.30 Istraživačko-edukacijski centar Typeflow, Rijeka
dr. sc. Srećko Jelušić, redovni profesor u miru
 
11.30 - 11.45 Vestigia instituta za istraživanje rukopisa, Sveučilište u Grazu, Austrija
prof. dr. sc. Erich Renhart, Vestigia – The Manuscript Research Centre, University of Graz, Austria
 

3. DIO

Glagoljaju, pišu, objavljuju - o knjigama o hrvatskom glagoljaštvu

11:45 – 12:00 dr. sc. Grozdana Franov Živković, doc. dr. sc. Zdenko Dundović, izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato, Marija Kero. Glagoljski spisi Ninske biskupije: 1634.-1750. Stalna izložba crkvene umjetnosti, Sveučilište u Zadru, 2020.
 
12:00 – 12:15 Izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
O knjizi "Istraživači hrvatskoga glagoljaštva I.“ Hrvatska sveučilišna naklada, 2021.
 
12:15 – 12:30 Anita Šikić, Hrvatska sveučilišna naklada, izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević
Objavljivati knjige o hrvatskom glagoljaštvu?
 
 
4. DIO

Crtice iz Zadra
12:30– 13:00
 
Slovo rogovsko - novi broj časopisa Udruge glagoljaša Zadar
 

Istražujmo glagoljsku baštinu zajedno!  Nastavljamo i nagrađujemo!