Centar za istraživanje glagoljaštva

Suradnici

Ustroj

             Voditeljica

Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, mtomic@unizd.hr   

Zamjenica voditeljice:

Dr. sc. Ivana Petešić Šušak, ivana137@gmail.com

 

Suradnici (članovi Stručnog vijeća):

Prof. dr. sc. Ivica Vigato, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, ivigato@unizd.hr  Životopis   Bibliografija

Izv. prof. dr. sc. Kristijan Juran, Odjel za povijest, kjuran@unizd.hr   Životopis   Bibliografija

Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti, mtomic@unizd.hr  Životopis     Bibliografija

Dr. sc. Ivana Petešić Šušak, Odjel za kroatistiku ivana137@gmail.com    Životopis      Bibliografija

 

Suradnici u okviru projekata:

Suradnici na projektu Javna znanost u području glagoljaštva: od crowdsoucinga do znanja, DARIAH, 2020. - 2021.

doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

Laura Grzunov, asistentica, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru  

Dr. sc. Josip Galić, Staroslavenski institut jgalic@unizd.hr  Životopis   Bibliografija