Centar za istraživanje glagoljaštva

Content

Projekti

PROJEKTI KOJI SE PROVODE U OKVIRU CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE GLAGOLJAŠTVA:

Jezična, pismovna i kodikološka analiza fragmenata zbirke Ivana Berčića zadarske provenijencije u virtualnom istraživačkom okruženju

Projekt financira Sveučilište u Zadru (institucionalni projekt broj IP.01.2021.22)

Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato (znanstveni savjetnik) - 1. godina projekta

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ivana Petešić Šušak - 2. godina projekta

******

Projekt Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom pokrenut godine 2016. u suradnji Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia Instituta za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu, u Austriji. (Financirano od Ministarstva kulture RH, Sveučilišta u Zadru, Vestigia instituta za istraživanje rukopisa, Zaklade HAZU) - u sklopu projekta izrađuju se Katalog glagoljskih rukopisa i Katalog vodenih znakova pronađenih na papiru glagoljskih rukopisa (VoZnaZD) te održava portal GlagoLab: Portal i digitalni laboratorij za suradnička istraživanja i promicanje hrvatskoga glagoljaštva.

Više o projektu može se pronaći na portalu Pisana baština.

Voditeljica

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

*****

Projekt  Javna znanost u području glagoljaštva: od crowdsoucinga do znanja

Glavna aktivnost: Istražujmo baštinu zajedno! - crowdsourcing kampanja u području glagoljaštva

Projekt se provodi u okviru aktivnosti DARIAH-HR digitalne istraživačke infrastrukture

Voditeljica

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić