Centra za istraživanje glagoljaštva

Projekti

Katalog glagoljskih rukopisa i Katalog vodenih znakova pronađenih na papiru glagoljskih rukopisa (VoZnaZD) dostupni su na portalu GlagoLab: Portal i digitalni laboratorij za suradnička istraživanja i promicanje hrvatskoga glagoljaštva.

Početak izade kataloga vezan je uz međunarodni znanstveni projekt Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom pokrenut godine 2016. u suradnji Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia Instituta za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu, u Austriji. (Financirano od Ministarstva kulture RH, Sveučilišta u Zadru, Vestigia instituta za istraživanje rukopisa, Zaklade HAZU)

Više o projektu može se pronaći na portalu Pisana baština.

U sklopu Centra nastavlja se rad na projektnim akivnostima.

 

*****

Projekt  Javna znanost u području glagoljaštva: od crowdsoucinga do znanja

Glavna aktivnost: Istražujmo baštinu zajedno! - crowdsourcing kampanja u području glagoljaštva

Voditeljica

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato

doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović (Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

Laura Grzunov, asistentica (Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

Marija Kero, Državni arhiv u Zadru

 

Projekt se provodi u okviru aktivnosti DARIAH-HR digitalne istraživačke infrastrukture.

 

Kratki opis projekta:

U prvoj fazi provedbe projekta na mrežni portal GlagoLab implementirat će se alat za crowdsourcing transliteraciju i izraditi digitalna platforma za suradnički rad te provesti pilotski projekt čiji je cilj istražiti prikladne oblike uključivanja javnosti u znanstvena istraživanja u području glagoljaštva kojima bi se građanstvo od pasivnog primatelja nalaza znanstvenih istraživanja provedenih u akademskim ustanovama preoblikovalo u aktivnog suradnika u istraživanjima.

Druga faza provedbe projekta ima za cilj istraživanja oblika uključivanja građanstva u znanstvena istraživanja u području glagoljaštva, te dobrobiti takvih suradnji i za znanstvenu zajednicu i za građane u svrhu izrade modela uključivanja građanstva u znanstvena istraživanja hrvatskog glagoljaštva i modela tzv. akademskog crowdsourcinga u području glagoljaštva.

Trajanje projekta: prosinac 2020. - prosinac 2021.