Centar za istraživanje glagoljaštva

U sklopu projekta izrađuju se: 

Katalog glagoljskih rukopisa 

Katalog vodenih znakova pronađenih na papiru glagoljskih rukopisa (VoZnaZD)

te odžrava portal GlagoLab: Portal i digitalni laboratorij za suradnička istraživanja i promicanje hrvatskoga glagoljaštva.

Početak izade kataloga vezan je uz međunarodni znanstveni projekt Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom pokrenut godine 2016. u suradnji Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia Instituta za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu, u Austriji. (Financirano od Ministarstva kulture RH, Sveučilišta u Zadru, Vestigia instituta za istraživanje rukopisa, Zaklade HAZU)

Više o projektu može se pronaći na portalu GlagoLab: Portal i digitalni laboratorij za suradnička istraživanja i promicanje hrvatskoga glagoljaštva.

U sklopu Centra nastavlja se rad na projektnim akivnostima.