Centar za istraživanje glagoljaštva

Ciljevi Centra

Ciljevi Centra

Centar za istraživanje glagoljaštva je znanstveno-istraživački centar Sveučilišta u Zadru. Odluku o osnivanju Centra kao ustrojbene jedinice Sveučilišta u Zadru donio je Senat Sveučilišta u Zadru na svojoj 5. Sjednici u ak. god. 2019./2020., održanoj 25. veljače 2020.

Ciljevi Centra

Osnovni je cilj Centra za istraživanje glagoljaštva interdisciplinarno proučavanje, interpretiranje i promoviranje hrvatskoga glagoljaštva, osobito njegova zadarskoga odsječka, odnosno koordiniranje aktivnosti znanstvenika usmjerenih na istraživanja glagoljaštva i stvaranje pretpostavki za njihov rad.

Zadaci Centra obuhvaćaju:

Interdisciplinarna, suradnička, međuinstitucijska, znanstvena istraživanja hrvatskoga glagoljaštva, s naglaskom na njegovu zadarskome odsječku, uključujući znanstvena istraživanja glagoljskoga pisma i drugih dvaju hrvatskih pisama (latinice i ćirilice), istraživanja jezika različitih skupina glagoljskih tekstova te kulturološka i historiografska istraživanja hrvatskoga glagoljaštva;
Istraživanje potreba znanstvenika pri istraživanju glagoljaštva i humanistike općenito te stvaranje pretpostavki za primjenu suvremenih istraživačkih metoda, osobito onih koje se razvijaju u okvirima digitalne humanistike, u svrhu podizanja razine konkurentnosti i međunarodne prepoznatljivosti istraživača u području hrvatskoga glagoljaštva;
Identifikacija, inventarizacija i bibliografska obrada, registracija te stvaranje skupne i specijaliziranih baza podataka zadarskoga glagoljaštva te stvaranje baze podataka (bibliografije) znanstvenih i stručnih radova iz područja zadarskoga glagoljaštva;
Izdavačka djelatnost nastavkom objavljivanja unutar niza Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae i drugim izdavačkim aktivnostima;
Digitalizacija i objavljivanje digitalnih reprodukcija glagoljske građe;
Uključivanje tema iz područja glagoljaštva u studijske programe svih razina;
Istraživanje i primjena suvremenih oblika komuniciranja glagoljske baštine, promocija glagoljice kao važne sastavnice identiteta i kulture raznim ciljanim skupinama;
Uključivanje javnosti u istraživanja hrvatskoga glagoljaštva;
Organizacija znanstvenih i stručnih skupova, predstavljanja i drugih aktivnosti vezanih uz znanstvena i stručna istraživanja hrvatskoga glagoljaštva.