Centar za istraživanje glagoljaštva

Projekt Unaprjeđenje digitalne istraživačke infrastrukture za istraživanje kulturne baštine kroz Otvorenu znanost i FAIR načela

Projekt Unaprjeđenje digitalne istraživačke infrastrukture za istraživanje kulturne baštine kroz Otvorenu znanost i FAIR načela

Projekt je prijavljen u sklopu poziva ZNANSTVENO-TEHNIČKA SURADNJA Hrvatska – Austrija 2024. – 2025. Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

Unaprjeđenje digitalne istraživačke infrastrukture za istraživanje kulturne baštine kroz Otvorenu znanost i FAIR načela (Advancing Digital Research Infrastructures for Cultural Heritage Research towards Open Science and FAIRness)

Hrvatski projektni tim:

Ustanova: Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Centar za istraživanje glagoljaštva

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

Suradnici hrvatskog projektnog tima:

dr. sc. Neven Pintarić, viši asistent

asistentica Laura Grzunov

asistentica Zrinka Džoić

 

Austrija

Ustanova: Technische Universität Wien, Faculty of Informatics, Institute of Information Systems Engineering

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomasz Miksa

Suradnici austrijskog projektnog tima: 

Laura Waltersdorfer

Martin Weise

Filip Kovacevic

 

Opis projekta:

Razvoj društva temelji se na informacijama i podacima. Digitalizacija je omogućila stvaranje veće količine podataka, njihovu dostupnost i razmjenu, različite načine korištenja, kao i potrebu njihovog duljeg čuvanja. Tijekom vremena različiti pojedinci, istraživači, institucije i zemlje prepoznali su potencijal podataka i digitalizacije u svrhu gospodarskog razvoja, znanstvenog istraživanja, unapređenja ljudskog života (obrazovanje, dobrobit čovjeka) te zaštite i prezentacije kulturne baštine.

Znanstvenici Sveučilišta u Zadru prepoznali su važnost digitalizacije za očuvanje i istraživanje glagoljaške baštine te su uspostavili portal Glagolab (https://glagolab.unizd.hr/ ) čiji je cilj pružiti virtualno istraživačko okruženje za istraživanje hrvatskoga glagoljaštva u digitalnom humanističkom (DH) okviru.

Težište projekta je na digitalizaciji i izgradnji baza podataka i repozitorija glagoljske građe u skladu s načelima organizacije informacija (korištenje kontroliranih vokabulara i oblikovanje aplikacijskih profila usklađenih s međunarodnim standardnim shemama metapodataka i konceptualnim modelima). No, kako bi se povećala transparentnost i valjanost istraživanja glagoljaštva, potrebno je osigurati infrastrukturu za upravljanje podacima u skladu s otvorenom znanošću i načelom FAIR.

Stoga je temeljni cilj projekta istraživanje značajki i preduvjeta infrastrukture za očuvanje i dijeljenje istraživačkih podataka i skupova podataka, kako bi se omogućila ponovna uporaba i osiguralo ispravno citiranje podataka, uz informiranje znanstvenika o postupcima upravljanja podacima i njihovo uvođenje u njihov istraživački proces.