Centar za istraživanje glagoljaštva

Projekt  Javna znanost u području glagoljaštva: od crowdsoucinga do znanja

Glavna aktivnost: Istražujmo baštinu zajedno! - crowdsourcing kampanja u području glagoljaštva

Voditeljica

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato

doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović (Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

Laura Grzunov, asistentica (Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

Marija Kero, Državni arhiv u Zadru

 

Projekt se provodi u okviru aktivnosti DARIAH-HR digitalne istraživačke infrastrukture.

Kratki opis projekta:

U prvoj fazi provedbe projekta na mrežni portal GlagoLab implementirat će se alat za crowdsourcing transliteraciju i izraditi digitalna platforma za suradnički rad te provesti pilotski projekt čiji je cilj istražiti prikladne oblike uključivanja javnosti u znanstvena istraživanja u području glagoljaštva kojima bi se građanstvo od pasivnog primatelja nalaza znanstvenih istraživanja provedenih u akademskim ustanovama preoblikovalo u aktivnog suradnika u istraživanjima.

Druga faza provedbe projekta ima za cilj istraživanja oblika uključivanja građanstva u znanstvena istraživanja u području glagoljaštva, te dobrobiti takvih suradnji i za znanstvenu zajednicu i za građane u svrhu izrade modela uključivanja građanstva u znanstvena istraživanja hrvatskog glagoljaštva i modela tzv. akademskog crowdsourcinga u području glagoljaštva.

Trajanje projekta: prosinac 2020. - prosinac 2021.